Değerli Üyelerimiz, Protez Ortez Alanında Çalışan Sağlık Profesyonelleri, Firma Yetkilileri ve Öğrencilerimiz,

18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenleyeceğimiz “10. ULUSLARARASI PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ” ne sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız. Bu kongrenin, bilimsel içeriği yüksek oturumlardan, yenilikçi konulardan ve önemli tartışmalardan oluşacağına inanıyoruz. Bilimsel programla birlikte, uluslararası kongremizin, katılımcıların zihninde iz bırakacak bir kongre olması sizlerin destek ve katkılarıyla mümkün olacaktır.

1998 yılında Ankara’da kurulan Türkiye Protez- Ortez Bilim Derneği’nin amaçları; kongre, sempozyum, kurs gibi eğitsel ve bilimsel etkinlikleri düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri üyeleriyle paylaşmak, bu gelişmeleri hastalara yansıtmak, protez ve ortez kaynaklarının optimum kullanımını sağlamak, protez ve ortez alanındaki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, karşılaşılan sorunları tartışmak, bu alanda çalışan hekim, fizyoterapist, mühendis, prostetist-ortotist, ortopedik protez-ortez teknikeri ve teknisyeni arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve gelişmiş ülkeler standardında protez-ortez rehabilitasyonunu gerçekleştirmektir.

Bu amaçlarla gerçekleştireceğimiz 10. Uluslararası Protez-Ortez Kongresi’ne pek çok yerli ve yabancı profesyonel katkı sağlayacaktır. Kongre ana konuları; Protezler, Ortezler, Rehabilitasyon, Protez- Ortez Alanında Eğitim, Protez- Ortez Uygulamalarında Güncel Teknolojiler, Protez Ve Ortezlerde 3D Teknolojileri, Sanal Gerçeklik Ve Simulayon Uygulamaları, Mikroişlemcili Diz Eklemleri, Mikroişlemcili Eller, Osseointegrasyon, Protezlerde Fonksiyonel Sınıflandırma, Ayak ve Ayakkabı, Bilgisayarlı Tabanlık Uygulamaları, Biyomedikal Araştırmalar, Kanıta Dayalı Uygulamalar, Tekerlekli Sandalye Ve Oturma Düzenekleri, Skolyoz, Yürüyüş, Suspansiyon Sistemleri, Liner Uygulamaları, Engelsiz Mobil Teknolojiler gibi başlıkları içermektedir. Kongremizde bu başlıkları içeren panel, konferans, oturum, workshop, serbest bildiri ve poster sunumlarına yer verilecektir. Tüm sunumlar kongre web sayfamızda oluşturulacak olan e-book’ta yayınlanacaktır.

Protez-Ortez alanında çalışan rehabilitasyon ekibini bir araya getirerek bilimsel paylaşımlar yanında, sosyal birliktelikleri de güçlendirmeyi amaçladığımız “10. Uluslararası Protez-Ortez Kongresi”nde siz değerli katılımcılarla birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

En içten saygı ve sevgilerimizle,

Prof. Dr. Fatih Erbahçeci

Türkiye Protez- Ortez Bilim Derneği Başkanı