Bildiri Sunum Programı

SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI

18.10.2018 12.00-13.00

 1. 1801- Burcu Talu- SPASTİK DİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FEMORAL ANTEVERSİYON, PELVİK İNKLİNASYON VE SPASTİSİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 2. 1802-Özge Vergili- GENU RECURVATUMU BULUNAN HEMİPLEJİK HASTALARDA AÇI AYARLI DİZLİK KULLANIMI YORGUNLUĞUN PROPRİOSEPTİF DUYU GİRDİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ MODİFİYE EDEBİLİR Mİ? BİR OLGU SERİSİ
 3. 1803- Saniye Aydoğan Arslan-PES PLANUSU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE FONKSİYONEL PERFORMANS, DENGE VE YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 4. 1804- Nezahat Özgül Ünlüer- BAŞLANGIÇ VE ERKEN DÖNEM MULTIPL SKLEROZLU HASTALARDA POSTÜRAL STABİLİTENİN DEĞERLENDİRMESİ
 5. 1805- Sinem Güneri- DİZ OSTEOARTRİT ŞİDDETİNİN PROBRİOSEPSİYON, KAS KUVVETİ VE YÜRÜYÜŞÜN ZAMAN MESAFE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 6. 1806- Ferhat Öztürk- POSTERİYOR FÜZYON CERRAHİSİ SONRASI ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU BİREYLERDE GÖVDE KAS ENDURANSI VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ
 7. 1807- Hikmet Kocaman- APERT SENDROMUNDA TABANLIK KULLANIMININ YÜRÜME VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU
 8. 1808- Emine Dilek Kurbaloğlu-ESNEK PES PLANUSLU BİREYLERDE TABANLIK VE EGZERSİZ UYGULAMALARININ FONKSİYONELLİK VE MEMNUNİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

18.10.2018  17.30-19.30 BİLDİRİ PROGRAMI

 1. 1809- SENA ÖZDEMİR- POSTURAL KİFOZU OLAN BİREYLERDE KİFOZ AÇISI İLE AYAK YÜK VE BASINÇ DAĞILIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 2. 1810-Tomris DUYMAZ- AKUT EL VE EL BİLEĞİ YARALANMALARINDA KİNEZYO BANTLAMA İLE SPLİNTLEMENİN AĞRI, ÖDEM VE DİSABİLİTE ÜZERİNE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 3. 1811- Serdar YÜKSEL- AYAK BİLEĞİ LİGAMENT YARALANMALARININ AKUT TEDAVİSİNDE KİNEZYOTEYP VE SPLİNTİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 4. 1812- NEŞE TOSUN ÇEKİÇ- SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN YÜRÜYÜŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLE KATILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 5. 1813- ASUDE ARIK- ÜST EKSTREMİTE HAREKET KISITLILIĞI OLAN BİREYLERDE YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
 6. 1814- MERVE TUNÇDEMİR- HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SELEKTİF MOTOR KONTROL İLE YÜRÜYÜŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 7. 1815-BANU ÜNVER- PES PLANUSTA KISA AYAK EGZERSİZLERİNİN AYAK POSTÜRÜ, AĞRI, ENGELLİLİK VE PLANTAR BASINÇLARA ETKİSİ
 8. 1816-Neslihan FIRAT- OBEZ BİREYLERDE YÜRÜYÜŞ ZAMAN-MESAFE KARAKTERİSTİKLERİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ
 9. 1817-Ahsen BÜYÜKASLAN- SCHEUERMANN KİFOZU VE ADÖLESAN HİPERKİFOZDA RİJİT KORSE TEDAVİSİNİN SAGİTAL DENGEYE ETKİSİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
 10. 1818- ÖZGE ÇANKAYA- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN KABA MOTOR FONKSİYON SEVİYELERİNE GÖRE ORTEZ VE YARDIMCI CİHAZ KULLANIM ORANLARININ İNCELENMESİ
 11. 1819- EMİNE AHSEN ŞENOL-TRANSTİBİAL AMPUTELERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
 12. 1820-AYKUT ÖZÇADIRCI- TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ BİREYLERİN HAREKET ETME KORKULARININ DUYGU DURUM DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 13. 1821- Çağlar SOYLU-GENÇ ERİŞKİNLERDE STOMATOGNATİK SİSTEM İLE OMURGA POSTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 14. 1822- Ahsen BÜYÜKASLAN -ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU KIZLARDA KORSELİ VE KORSESİZ DİNAMİK PEDOBAROGRAFİK ANALİZLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA
 15. 1823- BURÇİN AKÇAY-ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA KORSENİN DÜZELTİCİ ETKİSİ EĞRİLİK TİPLERİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR Mİ?
 16. 1824- MERVE KESKİN- HEMİPLEJİK HASTALARDA AYAK-AYAK BİLEĞİ ORTEZİ KULLANIMININ DENGE VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 17. 1825-ERKAN EVRENDİLEK- İSTANBUL’DAKİ PROTEZ-ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZ SORUMLULARININ, PROTEZ-ORTEZ EĞİTİMİNİN VE STAJYERLERİNİN NİTELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
 18. 1826- ÜLKÜ ŞAHİN-HUZUREVİNDEKİ YAŞLI BİREYLERDE DENGE İLE AEROBİK KAPASİTE, YÜRÜME HIZI VE ALT EKSTREMİTE KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 19. 1827- KÜBRA SEYHAN- BİLATERAL SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKTA ÇOK SEVİYELİ BOTULİNUM TOKSİN SONRASI ESNEK DEROTATÖR ORTEZİN YÜRÜYÜŞ PERFORMANSINA VE KALİTESİNE ETKİSİ: OLGU SUNUMU
 20. 1828- BURCU ŞENOL- ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZDA FARKLI SKOLYOZ ŞİDDETİ VE SPİNOPELVİK DİZİLİM GRUPLARINDA MENSTRUAL AĞRININ KARŞILAŞTIRILMASI
 21. 1829- MİNE PEKESEN KURTÇA- ESNEK PES PLANUSLU BİREYLERDE AYAK KISALTMA EGZERSİZLERİNİN ETKİSİ: ÖN ÇALIŞMA
 22. 1830- MERVE KESKİN- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ORTEZ KULLANIMININ İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

 19.10.2018 12.30-13.30

 1. 1831-NİMET SERMENLİ AYDIN- ORTEZ PROTEZ TEKNİKERLERİNDE KAS İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ VE İŞE BAĞLI RİSK FAKTÖRLERİ İLİŞKİLİ BİR ÖN ÇALIŞMA
 2. 1832-ÇAĞLAR SOYLU- FARKLI KLASİFİKASYON PUANINA SAHİP TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SPORCULARININ ÜST EKSTREMİTE KAS KUVVETİ, ANAEROBİK KAPASİTE, AEROBİK KAPASİTE VE SPORTİF PERFORMANS DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 3. 1833-AYŞE ABİT KOCAMAN- DÜŞME HİKAYESİ OLAN YAŞLI BİREYLERDE KOGNİTİF FONKSİYON VE POSTÜRAL KONTROL ARASINDAKİ İLİŞKİ
 4. 1834-TEZEL YILDIRIM ŞAHAN- TRANSTİBİAL AMPUTASYONU OLAN BİREYLERDE VİBRASYONUN DENGE, AĞIRLIK AKTARMA VE PERFORMANS ÜZERİNE ANLIK ETKİSİNİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
 5. 1836-BANU ÜNVER- TİP 2 DİYABET HASTALARINDA OBEZİTENİN PLANTAR TEMAS ALANI VE PLANTAR BASINCA ETKİSİ
 6. 1837- MURAT ALİ ÇINAR- SAĞLIKLI BİREYLERDE AYAK BASINÇ DAĞILIMLARININ CİNSİYETE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA
 7. 1838- EMİNE BARAN-MEME PROTEZİ KULLANAN MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ ŞİDDETLİ LENFÖDEMİ OLAN KADINLARDA DOMİNANT TARAF ETKİLENİMİNİN SKAPULAR KİNEMATİKLERE ETKİSİ
 8. 1839-ESRA ATEŞ NUMANOĞLU- ALT EKSTREMİTE ORTOPEDİK PROBLEMLERİNDE YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİNİN AYAK, KALÇA VE DİZ EKLEMİ ETKİLENİMİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ

19.10.2018 18.00-20.00

 1. 1840- BURÇİN AKÇAY-VAKA SUNUMU: ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZUN TEDAVİSİNDE KORSENİN OVER-KOREKSİYON ETKİSİ
 2. 1841- AYŞE NUMANOĞLU AKBAŞ- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN AFO KULLANIMINDA AİLENİN EĞİTİM VE EKONOMİK DURUMUNUN YERİ
 3. 1842-KÜBRA SEYHAN- YARDIMCI CİHAZ KULLANAN İLE KULLANMAYAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA AİLEYE OLAN KİŞİSEL, SOSYAL VE FİNANSAL ETKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 4. 1843- SEFA ÜNEŞ- BAĞIMSIZ YÜRÜYEBİLEN SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT EKSTREMİTE SELEKTİF KONTROL BECERİSİ ÇOCUĞUN DENGESİNİ ETKİLER Mİ?
 5. 1844- ASUDE ARIK- METATARS KIRIĞI SONRASI ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİNE BAŞVURAN BİR OLGUDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SONRASINDA UYGULANAN ORTEZİN AĞRI, HAREKET KORKUSU, AYAK FONKSİYONLARI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 6. 1845-ESRA ATEŞ NUMANOĞLU- BİLATERAL CROWE TİP 4 GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİLİ HASTADA FİZYOTERAPİ VE ORTEZ UYGULAMALARININ KALÇA FONKSİYONU, KİNEZYOFOBİ VE YÜRÜME PATERNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 7. 1846- ALİ İMRAN YALÇIN- UNİLATERAL DİRSEK ÜSTÜ AMPUTELERDE PROTEZLİ VE PROTEZSİZ YÜRÜYÜŞ SIRASINDA KOL SALINIMININ İNCELENMESİ
 8. 1847-ECE ACAR- YAŞLI BİREYLERDE GÖVDE KASLARININ KALINLIĞI, AKTİVASYONU VE DERİN LUMBAL KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 9. 1848-ÖZGÜN KAYA KARA- ÜST EKSTREMİTE SOFT EL-ELBİLEĞİ ORTEZİ KULLANAN HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA EL BECERİLERİ SEVİYELERİNE GÖRE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARININ KALİTESİNİN İNCELENMESİ
 10. 1849-PINAR DİZMEK- SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA AYAK POSTÜRÜ İLE FLEKSİBİLİTE, VÜCUT KÜTLESİ VE YAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
 11. 1850-İLKNUR ÇALIŞKAN-ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA GÖVDE KASLARININ ENDURANSI İLE YORGUNLUK DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 12. 1851- PINAR KISACIK- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÖNERİLEN AYAK-AYAK BİLEĞİ ORTEZİNİN FONKSİYONEL KAPASİTE ÜZERİNE OLAN AKUT ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: BİR PİLOT ÇALIŞMA
 13. 1852- NİMET SERMENLİ AYDIN- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AYAK BİYOMEKANİĞİ İLE DENGE ARASINDAKİ İLİŞKİ
 14. 1853- NESLİHAN FIRAT- BARİATRİK CERRAHİNİN QUADRİCEPS AÇISI VE ALT EKSTREMİTE KAS KISALIK/ESNEKLİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 15. 1854-CANSU KOLTAK- POSTERİOR TİBİAL TENDON YETMEZLİĞİ OLAN BİREYLERDE TABANLIK KULLANIMININ AĞRI, KAS KUVVETİ, FİZİKSEL AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ
 16. 1855-GÜL ÖZNUR KARABIÇAK- ORTEZ VE BANTLAMANIN SPORCULARDA POSTURAL KONTROL ÜZERİNE ETKİSİ
 17. 1856-ALİ İMRAN YALÇIN- BİLATERAL ÜST EKSTREMİTE VE BİLATERAL ALT EKSTREMİTE AMPIUTASYONU BULUNAN VAKANIN PROTEZ İLE REHABİLİTASYONU
 18. 1857-AZİZE REDA TUNÇ- TİBİALİS POSTERİOR KAS YORGUNLUĞUNUN ORTA AYAK BASINÇ DAĞILIMINA ETKİSİ
 19. 1858-AYŞENUR CANAN BENLİ- DÜŞÜK AYAK DEFORMİTESİ İÇİN AYAKKABI İÇİ DORSİFLEKSÖR TASARIMI
 20. 1859-ÇAĞRI ALIPSATICI- HEMİPLEJİ HASTALARINDA DİRENÇLİ BANT İLE YAPILAN TREADMILL EĞİTMİNİN YÜRÜMEYE VE DENGEYE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 21. 1860-MUSTAFA KUBİLAY- HEMİPLEJİK HASTADA EGZERSİZE ÖZEL SPLİNT UYGULAMASININ FONKSİYONEL KAPASİTE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU
 22. 1861- MURAT ALİ ÇINAR- SEDANTER SAĞLIKLI ERKEKLERLE PROFESYONEL FUTBOL OYUNCULARININ AYAK BASINÇ DAĞILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA
 23. 1862-SERKAN USGU-PROFESYONEL BASKETBOLCULARDA AYAKBİLEĞİ YARALANMALARININ TABANLIK KULLANIMIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 24. 1863-YASİN EKİNCİ- FARKLI AMPUTASYON SEVİYELERİNDEKİ HASTALARDA FANTOM AĞRISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

20.10.2018-12.00-13.00

 1. 1864- YASİN EKİNCİ- AMPUTELERDE KULLANILAN FARKLI MOBİLİTE İNDEKSLERİNİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
 2. 1865-SEHER EROL ÇELİK- BİREYLERDE AYAK BİLEĞİ İNSTABİLİTESİNİN AĞRI, FONKSİYON VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 3. 1866- Ali İmran YALÇIN-ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU BULUNAN BİREYLERDE SABİT ZEMİN VE HAREKETLİ ZEMİNDE YÜRÜYÜŞÜN KARŞILAŞTIRILMASI
 4. 1867- ALİ İMRAN YALÇIN- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ORTOPEDİK PROTEZ- ORTEZ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 5. 1868- NİLGÜN BEK-POLİNÖROPATİLİ GENÇ OLGUDA POSTERİOR LEAF SPRİNG – YAPRAK AFO KULLANIMININ YÜRÜYÜŞÜN ZAMAN-MESAFE KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 6. 1869- Tezel YILDIRIM ŞAHAN- TRANSTİBİAL AMPUTASYONU OLAN BİREYLERDE SAĞLAM VE PROTEZLİ EKSTREMİTEYE AĞIRLIK AKTARMA MİKTARLARI ARASINDAKİ FARK, ADIM GENİŞLİĞİ İLE KİNEZYOFOBİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 7. 1870-DUYGU TÜRKER- SPASTİK DİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA STATİK AYAK- AYAK BİLEĞİ ORTEZ KULLANIMININ DENGE ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ
 8. 1871-MEHMET ALİ ÇINAR-YÜKSEK VOLTAJ ELEKTRİK YANIĞI OLAN BİR HASTANIN AMPUTASYON CERRAHİSİ SONRASI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
 9. 1872- AYKUT ÖZÇADIRCI-TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ BİREYLERİN YAPAY EKLEMİ UNUTABİLME BECERİSİNİN KİNEZYOFOBİYLE İLİŞKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 10. 1873- Mehmet Kurtaran- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ORTEZ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 11. 1874- Nilgün Bek-SAĞLIKLI GENÇ VE YAŞLI BİREYLERİN DİNAMİK PLANTAR BASINÇ DAĞILIMI VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 12. 1875- Yavuz Sultan Selim Kavrık- Mekanik Bel Ağrısında Soft Lumbar Korsenin Lomber Bölge Esnekliği ve Kas Kuvveti Üzerine Etkisi

POSTER BİLDİRİLER 

18.10.2018 Saat: 13.00-13.30'da değerlendirilecektir

 1. 1901- ÜLKÜ ŞAHİN-HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARA BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜ, HASTANIN MOBİLİTE DÜZEYİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR?
 2. 1902-HÜSEYİN ÇELİK- İNMELİ HASTALARDA GÖVDE POZİSYON HİSSİNİN İNCELENMESİ - PİLOT ÇALIŞMA
 3. 1903- SEZEN DİNÇER-HEMİPLEJİDE, HEDEF ODAKLI EĞİTİME EK UYGULANAN AYAK-AYAK BİLEĞİ ORTEZİNİN DENGE VE YÜRÜMEYE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 4. 1904-AYŞE GÖKTAŞ- YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
 5. 1905- MEHMET KURTARAN- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ADAPTİF CİHAZ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 6. 1906- CANSU KOLTAK-POSTERİOR TİBİAL TENDON YETMEZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İNVERTÖR VE EVERTÖR KAS KUVVETİNİN İNCELENMESİ
 7. 1907- DİLEK ŞAHİNOĞLU-KLİPPEL TRENAUNAY SENDROMLU ADÖLESAN BİR HASTADA UNİLATERAL ALT EKSTREMİTE LENFÖDEMİ: OLGU SUNUMU
 8. 1908- EMAD A. ABOELNASR-KINEMATIC CHARACTERISTICS OF REACHING IN CHILDREN WITH HEMILEGIC CEREBRAL PALSY:A COMPARATIVE STUDY
 9. 9-1909- N. Hande Yazıcı- Cep telefonuyla konuşurken yürümenin yürüme parametrelerine etkisi